Sprawozdanie z działalności Fundacji Wschód w 2015 roku

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działności Fundacji Wschód w 2015 roku.

SPRAWOZDANIE - link (format PDF)