Zakończenie realizacji projektu 19/2015 - Alternatywne źródła energii w rozwoju regionów wiejskich Mołdawii

logo2 img 1294 20160205 1125106207 img 0333 20160205 1628276076

Projekt 19/2015 „Alternatywne źródła energii w rozwoju regionów wiejskich Mołdawii” został zrealizowany przez Fundację "Wschód" w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Obszarów Wiejskich w Mołdawii (ACSA) w 13 miejscowościach w 9 regionach Mołdawii. Projekt uzyskał rekomendacje Krajowej Agencji Efektywności Energetycznej Mołdawii, European Union High Level Policy Advice Mission to the Republic of Moldova oraz Krajowej Federacji Fermerów Mołdawii. Jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii.


Łączny zrealizowany budżet projektu: 1 178 054,46 PLN
w tym dotacja MSZ 773 420,00 PLN (65,65%), wkład własny 404 634,46 PLN (34,35%)

Cel ogólny projektu: „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w rozwoju regionów wiejskich Mołdawii.”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zrealizowanego projektu oraz galerią fotografii
Link - Projekt 19/2015 - Alternatywne źródła energii w rozwoju regionów wiejskich Mołdawii