Dni Europy w Unghenach

logo2       12 od lewej ambasador delegacji eu petera michalko prezes fundacji wschad mirosaw matreczyk komisarz corina cretu oraz ambasador rp w modawii bartomieja zdaniuk 20180726 1810092318  11przy stoiskach projektaw fundacji wschad od prawej ambasador rp w modawii bartomiej zdaniuk premier modawii pavel filip i prezes fundacji wschad mirosaw matreczyk 20180726 1526339740

19 maja 2018 roku Fundacja Wschód, na zaproszenie ambasady RP w Kiszyniowie, uczestniczyła w organizowanych przez Delegację Unii Europejskiej w Mołdawii „Dniach Europy” w Unghenach.

W ramach „wioski europejskiej” prezentowane były różnorodne inicjatywy pokazujące wsparcie Unii Europejskiej i poszczególnych krajów członkowskich w rozwoju Mołdawii. Stoiska przedstawiające projekty realizowane w ramach programu MSZ Polska Pomoc okazały się największe i budziły bardzo duże zainteresowanie zwiedzających oraz mass mediów. Prezes Fundacji Wschód Mirosław Matreńczyk miał zaszczyt oprowadzić dostojnych gości: Premiera Mołdawii Pavla Filipa, Komisarz Europejską ds. Polityki Regionalnej Corinę Crețu, Ambasadora Delegacji Unii Europejskiej w Mołdawii Petera Michalko oraz Ambasadora RP w Mołdawii Bartłomieja Zdaniuka po okolicznościowej wystawie i stoiskach, w których beneficjenci wdrożonych w regionach wiejskich projektów bezpośrednio prezentowali swoje produkty.