Uroczyste otwarcie kompleksu folii ogrodniczych i chłodni

logo2  dsc 0060 20180727 1624851281 dsc 0087 20180727 1214503372

Celem ogólnym projektu jest „Wsparcie dostępu do usług w sektorze rolnym i rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich”.

Projekt wspomaga dywersyfikację rynku pracy na obszarach wiejskich Mołdawii, został zaplanowany na lata 2017-2019 i podzielony na 3 roczne moduły (etapy) realizacji. W 2017 roku celem bezpośrednim jest skuteczne wsparcie podstaw rozwojowych wiejskich zakładów usług rolniczych i pozarolniczych, w 2018 roku dalszej dynamicznej rozbudowy ich potencjału, a w 2019 roku osiągnięcie pełnych zdolności świadczenia usług i stabilnych warunków dalszego zrównoważonego rozwoju. Projekt uzyskał rekomendacje Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii i jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii.

Pierwszy moduł został zrealizowany w 2017 roku. Składał się on z czterech działań, które obejmowały wizytę studyjną w Polsce, budowę i wyposażenie 10 lokalnych zakładów usług rolniczych, budowę i modernizację 4 wiejskich ośrodków usług rolniczych oraz warsztaty w Mołdawii na temat rozwoju usług rolniczych w regionach wiejskich.

W 2018 roku Fundacja Wschód przystąpiła do realizacji II modułu. W ramach realizacji projektu wsparcie inwestycyjne i w zakresie know-how otrzyma dziewięć lokalnych zakładów usług rolniczych: 3 chłodnie, 4 suszarnie, przetwórnia owoców, wytwórnia kasz, lokalna tłocznia oleju i mieszalnia pasz oraz cztery wiejskie ośrodki usług pozarolniczych: stolarskich, krawieckich, masarskich i pensjonat. Projekt ma zakres ponadregionalny, jest realizowany w 14 wsiach położonych w 10 regionach Mołdawii.

Jedną z pierwszych inwestycji uruchomionych w 2018 jest nowoczesny kompleks upraw warzyw w foliach ogrodniczych oraz chłodni do przechowywania warzyw i owoców we wsi Ruseştii Noi rejon Ialoveni.. 21.05.2018 roku Ambasador RP w Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk w towarzystwie regionalnych i lokalnych władz samorządowych, mass mediów dokonał uroczystego otwarcia kompleksu, którego beneficjentem jest S.C. „PRONANCONS” SRL. Wdrożona inwestycja tworzy lokalne miejsca pracy, pozwala na uprawy i dostawy wysokiej jakości warzyw na rynek krajowy oraz kooperację lokalnych producentów warzyw i owoców w celach eksportowych.