Zakończenie realizacji projektu 14/2016 - „Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w rozwoju małych przedsiębiorstw w regionach wiejskich"

logo2 img 3778 20170209 1601024922 img 4661 20170209 1012078639

Projekt 14/2016 - „Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w rozwoju małych przedsiębiorstw w regionach wiejskich” został zrealizowany przez Fundację Wschód na terenie Białorusi.
Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Fundacji Wschód w 2015 roku

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działności Fundacji Wschód w 2015 roku.

SPRAWOZDANIE - link (format PDF)

Zakończenie realizacji projektu 342/2015 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

logo2dsc08201 20160210 1168642957  img 3315 20160210 1533816721

Projekt 342/2015 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" został wdrożony na Białorusi przez
Fundację Wschód. W wyniku realizacji projektu powstała platforma pomocy osobom niepełnosprawnym stworzona przez kilka białoruskich organizacji pozarządowych przy aktywnej współpracy z beneficjentami.

Czytaj więcej...

Zakończenie realizacji projektu 19/2015 - Alternatywne źródła energii w rozwoju regionów wiejskich Mołdawii

logo2 img 1294 20160205 1125106207 img 0333 20160205 1628276076

Projekt 19/2015 „Alternatywne źródła energii w rozwoju regionów wiejskich Mołdawii” został zrealizowany przez Fundację "Wschód" w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Obszarów Wiejskich w Mołdawii (ACSA) w 13 miejscowościach w 9 regionach Mołdawii. Projekt uzyskał rekomendacje Krajowej Agencji Efektywności Energetycznej Mołdawii, European Union High Level Policy Advice Mission to the Republic of Moldova oraz Krajowej Federacji Fermerów Mołdawii. Jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii.

Czytaj więcej...

Zakończenie realizacji projektu 66/2015 - Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych, kooperacji i doradztwa rolniczego w regionach wiejskich Mołdawii

logo2img 2730 20160205 1473055258 sam 42 20160205 1929165291 

Projekt 66/2015 skupia się na wsparciu przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy w obszarze usług rolniczych i pozarolniczych w regionach wiejskich, został przygotowany i zrealizowany przez Fundację "Wschód" w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Obszarów Wiejskich w Mołdawii (ACSA) w 10 wsiach w 9 regionach Mołdawii. Projekt uzyskał rekomendacje Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii, European Union High Level Policy Advice Mission to the Republic of Moldova oraz Krajowej Federacji Fermerów Mołdawii. Jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii.

Czytaj więcej...