Projekt 1/COS/2013 - Gospodarcza i społeczna reintegracja byłych więźniów na Białorusi

Celem projektu jest gospodarcza i społeczna reintegracja byłych więźniów na Białorusi, koncentrując się na współpracy sieciowej i budowaniu potencjału organizacji lokalnych oraz wspieranie inicjatyw tworzenia nowych miejsc pracy dla byłych więźniów.

Grupa docelowa: pracownicy i eksperci z organizacji kościelnych i świeckich organizacji pozarządowych bezpośrednio zaangażowanych we wspieranie byłych więźniów.

Przewidywany budżet projektu: 252,000 PLN
Oczekiwany wkład CoS: 50,400 PLN

Białoruś ma największą liczbę więźniów w Europie w porównaniu do populacji.Ogromnym problemem jest społeczna adaptacja ludzi, zarówno w więzieniach, a także po ich zwolnieniu. Jednym z najtrudniejszych elementów w procesie adaptacji społecznej jest brak możliwości zatrudnienia.
Projekt jest wspierany finansowo przez Delegację UE na Białorusi w okresie 2013-2014 oraz realizowane wspólnie przez Hungarian Interchurch Aid (HIA) oraz Interchurch Mission "Christian social service" (IMCSS) z pomocą Fundacji Wschodniej.