Projekt 132/2013 - "Eko oczyszczalnie ścieków szansą na ochronę źródeł wody pitnej mołdawskich wsi, 2013

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. oraz przez Ministerstwo Środowiska Republiki Mołdawii.

Celem projektu jest ochrona źródeł wody pitnej w regionach wiejskich Mołdawii oraz wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków w regionach wiejskich Mołdawii.

Przewidywany budżet projektu:              1.026.490 PLN
Przewidywana dotacja:                             533.490 PLN
Przewidywany wkład własny partnera:       493.000 PLN
(i dotacje z innych źródeł)                        Głownie z Ministerstwa Środowiska Republiki Mołdawii i władz samorządowych

Celem projektu jest ochrona źródeł wody pitnej w regionach wiejskich Mołdawii oraz wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków w regionach wiejskich Mołdawii.

Realizacja projektu polega na:

  • Organizacji wizyty studyjnej w Polsce w celu przekazania wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania gospodarką ściekową w regionach wiejskich oraz projektowania i budowy wiejskich oczyszczalni z filtrami roślinno-gruntowymi.
  • Budowie 2 dużych modelowych ekologicznych oczyszczalni ścieków obsługujących nowe systemy kanalizacyjne we wsiach Ecaterinovca i Crihana.
  • Uruchomieniu 2 modelowych mniejszych oczyszczalni położonych w trudnych warunkach terenowych, do obsługi budynków użyteczności publicznej we wsi Ignatei (miejscowej szkoły oraz przedszkola).
  • Przeprowadzeniu w Mołdawii specjalistycznych warsztatów w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji wiejskich oczyszczalni ścieków skierowanego do architektów, wykonawców, przedstawicieli organizacji ekologicznych i władz samorządowych.

    PLANOWANE REZULTATY

  • Przekazanie wiedzy i polskich doświadczeń zarządzania gospodarką ściekową w regionach wiejskich (poprzez organizację wizyty studyjnej w Polsce oraz warsztatów szkoleniowych podczas budowy oczyszczalni w Mołdawii) - architektom, inżynierom i pracownikom fizycznym.
  • Budowa 2 wiejskich modelowych ekologicznych oczyszczalni ścieków obsługujących nowe systemy kanalizacyjne we wsiach Ecaterinovca i Crihana
  • Uruchomienie 2 modelowych oczyszczalni położonych w trudnych warunkach terenowych, do obsługi budynków użyteczności publicznej we wsi Ignatei (miejscowej szkoły oraz przedszkola)


Wdrożenie projektu pozwoli z jednej strony na rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków we wsiach Ecaterinovca i Crihana oraz budynków użyteczności publicznej we wsi Ignatei, z drugiej umożliwi praktyczne przeszkolenie partnerów lokalnych (pracowników samorządów, organizacji ekologicznych, przyszłych wykonawców oczyszczalni: architektów, inżynierów i pracowników fizycznych) w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji wiejskich oczyszczalni ścieków.

Projekt uzyskał rekomendacje ze strony miejscowych władz samorządowych, sieci organizacji ekologicznych Mołdawii oraz Ministerstwa Ekologii Mołdawii. Jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii oraz Strategią Rozwoju Regionu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną wizyt studyjnych w naszej Galerii