Projekt 1/COS/2013 - Gospodarcza i społeczna reintegracja byłych więźniów na Białorusi

cos.png

Celem projektu jest gospodarcza i społeczna reintegracja byłych więźniów na Białorusi, koncentrując się na współpracy sieciowej i budowaniu potencjału organizacji lokalnych oraz wspieranie inicjatyw tworzenia nowych miejsc pracy dla byłych więźniów.

Czytaj więcej...