Budowa potencjału i współpraca sieciowa

Jest drugim priorytetowym sektorem działalności Fundacji Wschód.

Na poziomie regionalnym istnieje potrzeba ściślejszej współpracy partnerów w celu zapewnienia wzajemnej wymiany informacji, know-how i najlepszych praktyk. Naszym celem jest zwiększenie profesjonalizmu i zdolności operacyjnych, promowanie wspólnego planowania i synergii współpracy partnerów.

Dlatego East Fundacja koncentruje się na następujących zagadnień tematycznych:

• budowanie potencjału
• HIV / AIDS
• ochrona środowiska
• migracji (w tym Gender Based Violence i zwalczania handlu ludźmi)


Projekt 2/COS/2013 - Kościoły wobec kary śmierci w odniesieniu do praw człowieka na Białorusi

cos.png

Projekt wspiera kampanię "Kościoły przeciw karze śmierci" i koncentruje się na publicznej debacie dotyczącej kwestii praw człowieka i kary śmierci.

Czytaj więcej...

Projekt 3/COS/2013 - Aktywizacja osób starszych w życiu społecznym

cos.png

Projekt koncentruje się na tworzeniu systemu samopomocy / grup pomocowych dla osób starszych, w oparciu o lokalne parafie.

Czytaj więcej...

Projekt 4/COS/2013 - Ochrona środowiska w rozwoju obszarów wiejskich

cos.png

Celem projektu jest włączyć ekologiczne organizacje kościelne związane ze sobą na poziomie krajowym do sieci organizacji pozarządowych na Białorusi.

Czytaj więcej...

Projekt 5/COS/2013 - Rozwój organizacyjny organizacji działających przeciwko przemocy w rodzinie (GBV)

cos.png

Realizacja projektu ma na celu stabilność krajowych i lokalnych usługodawców pracujących przeciwko Gender Based Violence (GBV).

Czytaj więcej...