Projekt 14/2016 - „Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w rozwoju małych przedsiębiorstw w regionach wiejskich”

Projekt 14/2016 - „Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w rozwoju małych przedsiębiorstw w regionach wiejskich” został zrealizowany przez Fundację Wschód na terenie Białorusi.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r.

Projekt składał się z dwóch członów do realizacji których powstały dwie platformy współpracy: pierwsza do wsparcia lokalnych systemów oczyszczania ścieków (dalej zwanych LSOŚ), druga do przetwórstwa drewna i odpadów drzewnych. W skład pierwszej platformy w zakresie wdrożenia i promocji LSOŚ weszły: NGO - Centrum Rozwiązań Ekologicznych (dalej zwane CRE) i dwie dopełniające się firmy, prowadzące działalność na obszarach wiejskich: zakład produkcyjny "Beltehagroplast", który wdrażał innowacyjną metodę produkcji elementów oczyszczalni ścieków z tworzyw sztucznych i firma „Ecoidea”, która stworzyła zespół projektowania i brygadę montażową do budowy LSOŚ na obszarach wiejskich Białorusi. Ta część projektu była również współfinansowana przez UNDP na Białorusi. Drugi człon projektu, dotyczący przetwórstwa drewna i odpadów drzewnych był realizowany w ramach współpracy dwóch wzajemnie dopełniających się beneficjentów projektu: Zakładu Produkcyjno-Usługowego „Lessiti” i nowo powstałej spółki z o.o. „Energia Lasu” (które podczas realizacji projektu połączyły swój potencjał i zostały przekształcone w jedno przedsiębiorstwo „Energia Lasu). W ramach realizacji projektu zakład został wyposażony w urządzenia do wstępnej obróbki drewna i przetwórstwa odpadów drzewnych (do produkcji elementów konstrukcyjnych domów szkieletowych, tarcicy budowlanej, biomasy opałowej etc.), maszyny do precyzyjnej obróbki elementów drewnianych na potrzeby klientów instytucjonalnych (zakładów meblarskich, firm reklamowych, projektowych etc.) oraz zaawansowanych usług stolarskich na potrzeby klientów indywidualnych (meble do zabudowy etc.). Realizacja projektu promocji „zielonej ekonomii” pozwoliła poza elementami wdrożenia innowacji w zakresie ochrony środowiska na wsparcie techniczne i technologiczne 3 małych zakładów pracy oraz utworzenie już w 2016 roku 13 nowych stabilnych miejsc pracy w regionach wiejskich Białorusi.

Wizyty studyjne w Polsce


Zakład produkcji małych oczyszczalni ścieków na Białorusi

Zakład przetwórstwa drewna na Białorusi