Projekt 57/2016 - „Rozwój usług rolniczych na obszarach wiejskich”


Projekt 57/2016 - „Rozwój usług rolniczych na obszarach wiejskich” został zrealizowany przez Fundację Wschód na terenie Mołdawii.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016.

Projekt 57/2016 zakładał wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy w sferze usług rolniczych w regionach wiejskich Mołdawii, został wspólnie przygotowany i zrealizowany przez Fundację "Wschód" w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Regionów Wiejskich (ACSA) w Mołdawii. Celem ogólnym projektu jest rozwój przedsiębiorczości w celu ograniczenia ubóstwa w regionach wiejskich Mołdawii. Realizacja projektu zakładała wsparcie rozwoju lokalnych usług w zakresie upraw roślinnych i hodowli zwierząt oraz rozszerzenie sieci usług doradztwa rolniczego. W ramach projektowych działań inwestycyjnych rozbudowano i zmodernizowano 6 zakładów usług rozwoju upraw roślinnych oraz 4 ośrodków wsparcia hodowli zwierząt. Zostały wybudowane lub gruntownie zmodernizowane i w pełni wyposażone 4 różnorodne suszarnie warzyw i owoców, 1 chłodnia, 1 zakład czyszczenia, sortowania i pakowania ziaren słonecznika, pasieka hodowli matek pszczelich, zakład pozyskiwania i rozlewu miodu, mieszalnia pasz sypkich i granulowanych oraz wiejska ubojnia. Działania inwestycyjne były wspomagane dwoma wizytami studyjnymi w Polsce i praktycznymi warsztatami w Mołdawii w celu przekazania doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie świadczenia usług rolniczych. Rozszerzona został również sieć usług doradców rolniczych (ACSA) o kolejnych 10 konsultantów. Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie 28 nowych miejsc pracy oraz osiągnięcie łącznych przychodów rocznych ze świadczenia usług w wysokości ok. 560.000 EUR.
Projekt miał charakter ponadregionalny, uzyskał rekomendacje Krajowej Federacji Fermerów Mołdawii i jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii. Dzięki realizacji projektu rozpoczęło działalność 10 zróżnicowanych zakładów usług rolniczych w 10 wsiach w 6 regionach Mołdawii: wieś Corjova (rejon Criuleni), wieś Răculeşti (rejon Criuleni), wieś Isacova (rejon Orhei), wieś Piatra (rejon Orhei), wieś Hirtop (rejon Cimislia), wieś Climăuţi (rejon Donduşeni), wieś Dănceni (rejon Ialoveni), wieś Şipca (rejon Şoldăneşti), wieś Clişova (rejon Orhei) i wieś Braviceni (rejon Orhei).

Budowa wiejskiej ubojni

Suszarnia warzyw i owoców

Hodowla matek pszczelich

Mieszalnia i granulacja pasz