Projekt 33/2011 - Pilotażowy system skupu, przechowywania i sprzedaży warzyw i owoców w regionie wiejskim Braviceni, 2011

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Cele bezpośrednie projektu:
1) organizacja systemu skupu, sortowania, przechowywania i pakowania, dystrybucji i sprzedaży warzyw i owoców
2) poprawa jakości oraz wzrost produkcji i sprzedaży warzyw i owoców,
3) stworzenie dodatkowych, stabilnych miejsc pracy bezpośrednio w produkcji warzyw i owoców, ich skupie, przechowywaniu, pakowaniu i dystrybucji

Osiągnięte rezultaty:
1) Przekazano wiedzę i polskie doświadczenia w zakresie wymaganych standardów skupu, przechowywania, pakowania i dystrybucji warzyw i owoców, budynków, wyposażenia, organizacji skupu, norm sanitarnych oraz w zakresie prowadzenia spółdzielni producenckiej.

2) Uruchomiono chłodnię o kubaturze ok.1400 m3 do przechowywania warzyw i owoców. Docelowo w chłodni będzie można przechowywać ponad 300 ton rocznie warzyw i owoców rocznie.

3) Uruchomiono punkt skupu, sortowania i pakowania warzyw i owoców o powierzchni ok.110 m2. Zatrudniono i przeszkolono 5 pracowników w punkcie skupu i sprzedaży oraz podpisano umowy wstępne z ponad 80 dostawcami. Realizacja tego elementu projektu pozwoliła na skup warzyw i owoców w okresie letnim w ilości około 3 ton dziennie, a później sprzedaż w ilości około 300 ton rocznie. Dało to możliwość rolnikom sprzedaży w miesiącach letnich nadwyżek, a spółdzielni umożliwiło utrzymanie ciągłości dostaw do odbiorców handlowych towaru w okresie całego roku.

4) Zorganizowano system dystrybucji i sprzedaży warzyw, owoców i mięsa, którego obroty kształtują się na poziomie około 3 ton dziennie w sezonie. Zakupiono samochód-izotermę, co wpływa pozytywnie zarówno na efektywność i stabilność sprzedaży, a także podnosi dochodowość spółdzielni. Zatrudniono i przeszkolono 3 pracowników, przeprowadzono akcję marketingową wśród potencjalnych odbiorców i podpisano wstępne umowy o dostawach.

5) Podniesiono wiedzę rolników – producentów w zakresie produkcji, ochrony przed szkodnikami, zasad składowania i przechowywania, dystrybucji i sprzedaży warzyw i owoców poprzez przeprowadzenie szkoleń i konsultacji dla rolników – producentów oraz pracowników, w których łącznie uczestniczyło około 80 osób.

Efektami realizacji projektu są: samoorganizacja rolników (w formie spółdzielni) i poprawa efektywności i dochodowości gospodarstw producenckich w rejonie Braviceni zostały w pełni osiągnięte.