Projekt 125/2012 - Innowacyjna sieć rozwoju przedsiębiorczości, spółdzielczości i doradztwa rolniczego, Mołdawia, 2012

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.
Fundacja Wschód projekt realizowała wspólnie z Fundacją im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Celami bezpośrednimi projektu było:
• wdrożenie innowacyjnych form prowadzenia wysokodochodowych gospodarstw rolnych
• stworzenie pilotażowej sieci lokalnych usług rolniczych wspomagających rozwój regionów wiejskich
• wsparcie systemu doradztwa rolniczego w Mołdawii

Całkowity budżet projektu:            1.611.542,82 PLN
Dotacja:                                       1.052.171,24 PLN
Wkład własny partnera:                    559.371,59 PLN
(i dotacje z innych źródeł)

Działania w projekcie:
1. Wyposażenie 7 modelowych gospodarstw rolnych w sprzęt i materiał produkcyjny

  • Rozwój upraw i usług w zakresie sadownictwa (wieś Boscana, region Criuleni)
  • Eksperymentalna uprawa truskawek (o wydłużonym okresie owocowania), miejscowość Şoldăneşti
  • Uprawa i przetwórstwo grzybów (Boczniaka) wieś Logăneşti, rejon Hînceşti
  • Nowatorska metoda hodowli cieląt (rasy Limousine) (wieś Brăviceni rejonu Orhei)
  • Produkcja sadzonek w specjalistycznych foliach ogrodniczych, wieś Slobozia-Duşca, rejon Criuleni
  • Modelowe gospodarstwo upraw szklarniowych, wieś Bîrlădeni, rejon Ocniţa
  • Wysokowydajne uprawy szklarniowe, wieś Zaim, rejon Căuşeni
  • "Rozwój upraw i usług w zakresie sadownictwa" (wieś Boscana, region Criuleni)
  • "Produkcja sadzonek w specjalistycznych foliach ogrodniczych", wieś Slobozia-Duşca, rejon Criuleni

2. Wsparcie bazy materialnej 9 lokalnych ośrodków usług rolniczych.

• Wyposażenie chłodni do przechowywania ekologicznych produktów rolniczych (wieś Carahasani rejonu Stefan Voda)
• Budowę chłodni wiejskiej ubojni i zakładu przetwórstwa mięsnego (wieś Braviceni regionu Orhei)
• Organizację myjni i sortowni dla grupy producenckiej warzyw i owoców (wieś Gura Bicului, rejonu Anenii Noi)
• Utworzenie chłodni do przechowywania warzyw i owoców (wieś Mitoc rejonu Orhei)
• Lokalną wytwórnię i mieszalnię pasz dla zwierząt hodowlanych (wieś Braviceni rejonu Orhei)
• Produkcję pasz, pellet i nawozów organicznych (wieś Scumpia, regionu Falesti)
• Bazę maszyn usług rolniczych spółdzielni rolniczej (wieś Ratus rejon Telenesti)
• Rozszerzenie usług skupu i przetwórstwa mleka (wieś Vatici, rejon Orhei)
• Produkcja sadzonek i usługi w zakresie mechanizacji prac upraw szklarniowych (wieś Bursuc, rejonu Nisporeni)

3. Szkolenie w zakresie doradztwa w rolniczego i promocji rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości i spółdzielczości, Mołdawia, (wieś Ratus, rejon Telenesti w dniach 18-19.10.2012)

Wdrożenie projektu miało bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej rolników i osób świadczących usługi rolnicze w miejscach realizacji projektu, poprzez stworzenie łącznie 86 miejsc pracy (55 stałych i 31 sezonowych) oraz osiągnięcie przez beneficjentów łącznych przychodów rocznych na poziomie 277.000 Euro (z możliwością istotnego wzrostu w kolejnych latach). W wyniku realizacji projektu powstało 16 modelowych form prowadzenia działalności rolniczej i usługowej w 13 wsiach położonych w 11 rejonach wiejskich Mołdawii. Przygotowano i przeszkolono 21 konsultantów rolniczych, funkcjonujących w systemie doradztwa rolniczego ACSA (obecnie to ponad 400 ekspertów działających w ponad 40% urzędów gminnych Mołdawii).