Projekt 66/2015 - Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych, kooperacji i doradztwa rolniczego w regionach wiejskich Mołdawii

logo2 img 2730 20160205 1473055258 sam 42 20160205 1929165291

Projekt 66/2015 skupia się na wsparciu przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy w obszarze usług rolniczych i pozarolniczych w regionach wiejskich, został przygotowany i zrealizowany przez Fundację "Wschód" w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Obszarów Wiejskich w Mołdawii (ACSA) w 10 wsiach w 9 regionach Mołdawii. Projekt uzyskał rekomendacje Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii, European Union High Level Policy Advice Mission to the Republic of Moldova oraz Krajowej Federacji Fermerów Mołdawii. Jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii.

Czytaj więcej...

Projekt 125/2012 - Innowacyjna sieć rozwoju przedsiębiorczości, spółdzielczości i doradztwa rolniczego, Mołdawia, 2012

  cos.png       125.jpg

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r..
Fundacja Wschód projekt realizowała wspólnie z Fundacją im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Celami bezpośrednimi projektu było:
• wdrożenie innowacyjnych form prowadzenia wysokodochodowych gospodarstw rolnych
• stworzenie pilotażowej sieci lokalnych usług rolniczych wspomagających rozwój regionów wiejskich
• wsparcie systemu doradztwa rolniczego w Mołdawii

Czytaj więcej...

Projekt 283/2011 - Pilotażowy projekt wiejskiej ekologicznej oczyszczalni ścieków, Braviceni, 2011

logo2.jpg  cos.png    cws.jpg       283.jpg

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Celem projektu było modelowe rozwiązanie problemu zarządzania gospodarką ściekową w regionie wiejskim oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców.

Czytaj więcej...

Projekt 33/2011 - Pilotażowy system skupu, przechowywania i sprzedaży warzyw i owoców w regionie wiejskim Braviceni, 2011

cos.png       33.jpg

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Cele bezpośrednie projektu:
1)   organizacja systemu skupu, sortowania, przechowywania i pakowania, dystrybucji i sprzedaży warzyw i owoców
2)   poprawa jakości oraz wzrost produkcji i sprzedaży warzyw i owoców,
3) stworzenie dodatkowych, stabilnych miejsc pracy bezpośrednio w produkcji warzyw i owoców, ich skupie, przechowywaniu, pakowaniu i dystrybucji

Czytaj więcej...

Projekt 168/2010 - Pilotażowy projekt zwiększenia produkcji mleka w Mołdawii, w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego - „szczęśliwa wieś”, 2010

logo2.jpg     milk.jpg

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.

Celem projekt było zwiększenie skupu i przetwórstwa mleka i zakładał wsparcie lokalnego zakładu mleczarskiego "Bravi-Lacta", obsługującego spółdzielnie mleczarskie regionów Orhei i Rezina, skupiające ponad 1000 rolników - producentów mleka.

Czytaj więcej...