Pomoc dla ofiar letnich pożarów w Rosji (ACT Alliance, IOCC & RRT), 2010


W 2010 Rosyjski Kościół Prawosławny udzielił pomocy ofiarom letnich pożarów w Rosji.

Program koncentrował się na pomocy humanitarnej dla najbardziej dotkniętych ofiar pożarów, realizowanej przez Rosyjski Okrągły Stół (działa przy Patriarchacie Moskiewskim, Departamencie Kontaktów Zewnętrznych Kościoła) przy finansowym wsparciu Międzynarodowego Chrześcijańskiego Sojuszu "Wspólne Działania Kościołów" oraz IOCC (Międzynarodowych Prawosławnych Chrześcijańskich Organizacji Charytatywnych / USA) . Program był realizowany w regionie Ryazania i Ałtaju.

1,771 beneficjentów otrzymało indywidualny zestaw higieniczny i komplet pościeli. Ponadto program zawierał elementy pomocy psychologicznej, w szczególności dla kobiet i dzieci. Listy beneficjentów tej pomocy zostały starannie przygotowane we współpracy z diecezjami Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z Riazania i Ałtaju oraz lokalnych agencji pomocy socjalnej.

Program stał się kontynuacją wieloletniej współpracy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i ACT Alliance, w celu udzielania pomocy ofiarom różnych katastrof naturalnych na Północnym Kaukazie i w innych regionach, zarówno w Rosji jak i poza jej granicami.