Pomoc dla ofiar katastrofalnej powodzi w regionie Krasnodaru, 2012


Program jest pomoc ą humanitarną dla najbardziej dotkniętych przez powódź, która dotknęła Dystrykt Krymski regionu Krasnodarskiego 6-7 lipca 2012 r.

Odbyła się on pod patronatem Patriarchatu Moskiewskiego, Departamentu Stosunków Zewnętrznych Kościoła przy wsparciu akcji „Wspólne Działania Kościołów", organizacji międzynarodowej Christian Alliance i zostało przeprowadzone przez Rosyjski Okrągły Stół.

Stał się on kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy organizacjami pomocowymi dla ofiar różnych sytuacji kryzysowych na Północnym Kaukazie i innych regionach, zarówno w Rosji jak i poza jej granicami.

W sierpniu 2012 roku, program objął 1,095 ludzi w mieście Krymsk i wsi Nizhnebakanka , obszarach najbardziej dotkniętych powodzią. Dostali indywidualne zestawy higieniczne oraz pakiety sanitarne i antyseptyczne dla dzieci i kobiet . Listy beneficjentów pomocy zostały przygotowane w ścisłej współpracy z odpowiednimi strukturami w diecezjach Rosyjskiej Cerkwi - Yekaterinodar i Kuban.

Według oficjalnych informacji, powodzie dotknęły ponad 30,000 osób, 171 osób zginęło, a około 13.000 domów zostało uszkodzonych. Nawet po opadnięciu wody, ulice pokryte były grubą warstwą brudnej brei składającej się z ziemi, brudu i mułu naniesionej przez powódź. W niektórych miejscach błoto zawierało rozkładające się zwłoki zwierząt domowych, które nie zostały oczyszczone przez dłuższy czas. Dezynfekcję przeprowadzono we wszystkich obszarach dotkniętych powodzią. Władze opracowały wykazy ofiar, które otrzymały odszkodowanie za utracone mienie i domy od regionalnych i federalnych funduszy publicznych.