Budowa potencjału i współpraca sieciowa

Jest drugim priorytetowym sektorem działalności Fundacji Wschód.

Na poziomie regionalnym istnieje potrzeba ściślejszej współpracy partnerów w celu zapewnienia wzajemnej wymiany informacji, know-how i najlepszych praktyk. Naszym celem jest zwiększenie profesjonalizmu i zdolności operacyjnych, promowanie wspólnego planowania i synergii współpracy partnerów.

Dlatego East Fundacja koncentruje się na następujących zagadnień tematycznych:

• budowanie potencjału
• HIV / AIDS
• ochrona środowiska
• migracji (w tym Gender Based Violence i zwalczania handlu ludźmi)


2012 - Lobbing, rzecznictwo i budowanie potencjału na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Europie Wschodniej

231114.jpg

Fundacja Wschód jest bardzo zaangażowana w lobbing, rzecznictwo i budowanie potencjału na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Europie Wschodniej i Kaukazu.

Czytaj więcej...

2012 - Program budowania potencjału w obszarze fundraisingu

57777878.jpg

Jednym z priorytetowych sektorów działalności Fundacji Wschód jest współpraca sieciowa i budowa potencjału. Program budowy potencjału w obszarze fundraiaisngu jest ważnym elementem, który może przyczynić się do przyszłego zrównoważonego rozwoju regionalnych organizacji partnerskich.

Czytaj więcej...

2012 – Budowa potencjału i współpracy sieciowej Związku Sióstr Miłosierdzia na Białorusi "Kobiety w akcji"

675766.jpg

Związek Sióstr Miłosierdzia na Białorusi jest bardzo wyjątkową organizacją w białoruskich realiach. Jest to sieć ponad 100 organizacji kobiecych zajmujących się głównie wolontariatem w pracy socjalnej i diakonijnej.

Czytaj więcej...

2012 - Współpraca transgraniczna na rzecz osób niepełnosprawnych

12456.jpg

W ramach regionalnej sieci Fundacja Wschód zapewnia pomoc dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Czytaj więcej...