2012 - Regionalne warsztaty w zakresie przeciwdziałania HIV / AIDS

Fundacja Wschód zgromadziła Regionalną Sieć Przeciwdziałania AIDS aby przedyskutować przyszłe sposoby współpracy. Opracowany dokument koncepcyjny regionalnego programu HIV / AIDS r został omówiony, zatwierdzony i przekazany do realizacji. ."Grupa sterująca" (składająca się z najbardziej doświadczonych partnerów regionalnych) i wspólnie wybrany koordynator regionalny (pracownik zagraniczny Fundacji Wschód z siedzibą w IM CSS, Mińsk Białoruś - Anastasiya Kryvitskaya) zostali upoważnieni do wypracowania przyszłej strategii regionalnej w zakresie przecidziałania HIV / AIDS i monitorowania procesu jej wdrażania.

Regionalna sieć działania przeciw AIDS składa się z:
• Russia Round Table (DECR, Moskwa);
• Interchurch Mission "Christian Social Service" Białoruś;
• Fundacja Charytatywna "Diaconia" (St. Petersburg);
• All Ukrainian Charity Foundation "Faith. Hope. Love ", Ukraina;
• World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation (Armenia)
•Charity Department of the Moldavian Orthodox Church

Spotkanie zgromadziło 16 uczestników pochodzących z Europy Wschodniej i Kaukazu Była to wspólna inicjatywa Fundacji Wschód oraz IM CSS / Białoruś.