2012 - Ochrona środowiska – Ekologiczne oczyszczanie ścieków

W wsi Białorusi (jak w większości krajów w Europie Wschodniej i Kaukazu) nie ma skutecznej kanalizacji i ekologicznych systemów oczyszczania ścieków dla obszarów wiejskich.
Ekologiczny system oczyszczania ścieków został wdrożony jako projekt pilotażowy w ramach partnerstwa z Centrum Zielonych Technologii w Polsce, w centrum młodzieży we wsi Komotovo. Nasi partnerzy we wsi Nis (pierwotnie planowane miejsce) nie byli w stanie otrzymać pozwolenia na budowę takiego systemu. Dlatego zaproponowano CoS przeniesienie projektu do wsi Komotovo (rejon Grodno, Białoruś). Centrum znajduje się obecnie w fazie renowacji budynku i adaptacji terenu. Po adaptacji centrum będzie mogło pomieścić również osoby niepełnosprawne.