2012 - Warsztaty na temat nowych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska

Celem warsztatu było przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie nowych technologii ochrony środowiska, które mogą być zastosowane na Białorusi. Spotkanie zostało zaplanowana jako krajowa platforma wymiany praktycznych informacji między kościołami, organizacjami pozarządowymi i ekologicznymi organizacjami na Białorusi. Warsztaty zorganizowano w Synkovitchy, region Słonim, uczestniczyło w nim 18 uczestników (głównie eksperci i działacze na rzecz ochrony środowiska) w dniach 29-30 października 2012. Podczas warsztatów został wdrożony małego modelowy projekt z wykorzystaniem systemów solarnych oszczędzania energii. Przedstawiono także praktyczny przykład ekologicznych filtrów gruntowo-roślinnych stosowanych w oczyszczalniach ścieków na obszarach wiejskich.