2012 - Szkolenie w zakresie doradztwa w rolniczego i promocji rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości i spółdzielczości.

W ramach tego działania zostało przeprowadzone 2 dniowe szkolenie praktyczne, w formie warsztatów dla 21 osób (planowano 18 osób). Dodatkowo w pierwszym dniu (na prośbę CALM - krajowej organizacji władz samorządowych) w warsztatach wzięło udział 37 przedstawicieli lokalnych władz samorządowych (głównie wójtów) Regionu Rozwoju Centrum. W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy mieli okazję:
• zapoznać się z koncepcją zrównoważonego rozwoju regionu wiejskiego (w oparciu o program na lata 2010-2014 obecnie realizowany we wsi Brawiceni przez Fundację Wschód i projekty przeciwdziałania migracji zarobkowej Krajowe Agencji Rozwoju Regionów Wiejskich/ACSA),
• pogłębić wiedzę praktyczną w zakresie wdrażania innowacyjnych form prowadzenia wysokodochodowych gospodarstw rolnych i tworzenia ośrodków lokalnych usług rolniczych wspomagających rozwój regionów wiejskich (w oparciu o praktyczne doświadczenia realizacji projektu 125/2012),
• poznać zasady koncepcji społecznej odpowiedzialności w prowadzeniu działalności ekonomicznej (z uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych marginalizacja społeczną, ochrony środowiska naturalnego, równości szans, dobrego zarządzania etc.)
• uzyskać informację na temat priorytetów i perspektyw wsparcia finansowego rolników indywidualnych, spółdzielni rolniczych, rolniczych grup producenckich oraz projektów w zakresie rozwoju regionów wiejskich (głównie z funduszy władz centralnych: Ministerstw Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz organizacji międzynarodowych wspierających rozwój regionów wiejskich w Mołdawii: Unii Europejskiej, UNDP, Banku Światowego, EBRD, SIDA etc.).

Dodatkowo przewidziane zostały wizyty w 4 najbliższych wsiach (Ratus, Brăviceni, Mitoc i Vatici) w których realizowane były niektóre inicjatywy wsparcia modelowych form gospodarowania oraz rozwoju usług rolniczych w ramach projektu 125/2012:
• Budowa chłodni, wiejskiej ubojni i zakładu przetwórstwa mięsnego
• Nowatorska metoda hodowli cieląt (rasy Limousine)
• Stworzenie chłodni do przechowywania warzyw i owoców
• Wyposażenie bazy maszyn usług rolniczych lokalnej spółdzielni rolniczej
• Rozszerzenie usług skupu i przetwórstwa mleka

Drugi dzień warsztatów miał charakter bezpośredniego szkolenia praktycznego skierowanego do beneficjentów projektu 125/2012 w zakresie:

• sposobów przygotowania biznes-planów w projektach rolniczych
• zarządzania finansami i prowadzenia dokumentacji finansowej w rolnictwie
• podstaw marketingowych w działalności rolniczej

Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców i praktyków zarówno z Polski, jak i Mołdawii:
• Waldemar Sochaczewski - członek Misji Doradczej Unii Europejskiej i UNDP w Mołdawii
• Petru Maleru - dyrektor AIPA (Agencji Interwencji i Płatności Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii)
• Constantin Ojog - dyrektor ACSA (Krajowej Agencji Rozwoju Regionów Wiejskich w Mołdawii)
• Eugen Revenko - dyrektor programowy ACSA
• Gheoghe Plamadeala - dyrektor "Viata Satului" (organizacji pozarządowej wsparcia zrównoważonego rozwoju wsi)
• Mirosław Matreńczyk - prezes Fundacji Wschód
• Dariusz Ochrymiuk - prezes Podlaskiej Stacji Przyrodniczej „Narew"
• oraz trzech ekonomistów i ekspertów ACSA (Lilia Banuch, Larisa Bylku, Anaton Fala)

Specjalnymi gośćmi warsztatów była delegacja z ambasady RP w Mołdawii i MSZ Polski w składzie:
• Ambasador - Artur Michalski
• Radca - Krzysztof Bielaj
• MSZ DWR - Magdalena Polak
oraz Dyrektor Centrum Informacyjnego (dla władz lokalnych w Mołdawii) - Krzysztof Kolanowski (Solidarity Fund PL)