2012 - Współpraca transgraniczna na rzecz osób niepełnosprawnych

W ramach regionalnej sieci Fundacja Wschód zapewnia pomoc dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi. W 2010 r. z powodzeniem pozyskała środki z Trans-granicznego Programu Partnerstwa dla instytucji sieciowych pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce, na Litwie i Białorusi. Projekt koncentruje się na wymianie metod, ekspertów, trenerów, najlepszych praktyk, ale także osób niepełnosprawnych (w zakresie organizacji zawodów sportowych, wydarzeń kulturalnych / teatr, muzyka, taniec /, promocja rękodzieła itp.). W roku 2011 podobny projekt uzyskał wsparcie finansowe pochodzące z Ministerstwa Edukacji w Polsce i był realizowany w okresie letnim we współpracy pomiędzy organizacjami pracującymi na rzecz niepełnosprawnych w Polsce i na Białorusi. Wkład finansowy CoS obejmujących 10% wnioskowanego "wkładu własnego" zapewnił możliwość udziału w projekcie partnera z Białorusi.
Projekt "Polsko-Bialoruskie - spotkania artystyczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie" był realizowany w okresie od 01.07.2012 r. do 30.08.2012r. Było to wspólne przedsięwzięcie wyspecjalizowanych instytucji edukacyjnych w Polsce i na Białorusi. W ramach projektu działania przygotowawcze zostały przeprowadzone w obu krajach przy dużym zaangażowaniu beneficjentów. W okresie 30.07-06.08.2012 zorganizowano wspólne warsztaty dla 23 beneficjentów i 6 specjalistów z obu krajów.

32423.jpg

34444.jpg

23124444.jpg