2012 – Budowa potencjału i współpracy sieciowej Związku Sióstr Miłosierdzia na Białorusi "Kobiety w akcji"

Związek Sióstr Miłosierdzia na Białorusi jest bardzo wyjątkową organizacją w białoruskich realiach. Jest to sieć ponad 100 organizacji kobiecych zajmujących się głównie wolontariatem w pracy socjalnej i diakonijnej. Z pomocą Fundacji Wschód w 2009 roku Związek Sióstr Miłosierdzia został oficjalnie zarejestrowany i stał się prawdopodobnie jednym z największych NGO działających legalnie na Białorusi.
W ostatnich latach Fundacja wspierała kilka projektów realizowanych przez Związek Sióstr Miłosierdzia w różnych częściach Białorusi, głównie dla osób niepełnosprawnych (tworzenie miejsc pracy, pomoc społeczna, działalność kulturalna, budowa potencjału itp.). Projekt ten koncentruje się na budowie potencjału organizacji kobiecych, począwszy od zarządzania cyklem projektu, logical framework, wdrażania oraz w kolejnych etapach rozwoju organizacyjnego, wybór priorytetów, tworzenie sieci współpracy tematycznych, współpracy z partnerami zewnętrznymi, władzami lokalnymi itp. Dwaj doświadczeni trenerzy zostali zaproszeni do wsparcia Związku w procesie budowy potencjału. W 2012 roku zrealizowano dwa główne działania z pomocją dofinansowania CoS: jednodniowy warsztat szkoleniowy dla organizacji partnerskich Związku (ponad 100 uczestników) oraz specjalistyczny dla 15 działaczek kobiecych. Projekt zwiększył głównie profesjonalizm Związku jako lidera i podniósł jakość usług dla lokalnych partnerów.

675766.jpg