2012 - Lobbing, rzecznictwo i budowanie potencjału na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Europie Wschodniej

Fundacja Wschód jest bardzo zaangażowana w lobbing, rzecznictwo i budowanie potencjału na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Europie Wschodniej i Kaukazu. W 2012 pracownicy Fundacji uczestniczyli w:
• współorganizacji warsztatów na temat zagranicznych projektów rozwojowych w ramach 9 Zjazdu Gnieźnieńskiego "Europa dla Obywateli. Rola i miejsce chrześcijan" Gniezno, Polska, 16-18 marca 2012 (we współpracy z Polską Radą Ekumeniczną)
• wizycie lobbingowej na rzecz ekologii w pracy rozwojowej w Sankt Petersburgu, Rosja, 30.08-02.09.2012 (we współpracy z Diakonia, Petersburg)
• projektów rozwojowych na rzecz adaptacji byłych więźniów 23-27.06.2012 (we współpracy z IM CSS, Białoruś),
• Krajowym Forum na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w Mołdawii, 15-16.05.2012

231114.jpg

987866.jpg

34235566.jpg

56465777.jpg

7575687678.jpg