2012 - Szkolenie w zakresie doradztwa w rolniczego i promocji rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości i spółdzielczości.

img_0161_20130531_1988744937.jpg

W dniach 18-19.10.2012 we wsi Ratus, rejon Telenesti w Mołdawii, odbyło się szkolenie w zakresie doradztwa w rolniczego i promocji rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości i spółdzielczości.

Czytaj więcej...

2012 - Warsztaty na temat nowych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska

Celem warsztatów było przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie nowych technologii ochrony środowiska, które mogą być zastosowane na Białorusi.

Czytaj więcej...

2012 - Ochrona środowiska – Ekologiczne oczyszczanie ścieków

Ekologiczny system oczyszczania ścieków został wdrożony jako projekt pilotażowy w ramach partnerstwa z Centrum Zielonych Technologii w Polsce, w centrum młodzieży we wsi Komotovo.

Czytaj więcej...

2012 - Regionalne warsztaty w zakresie przeciwdziałania HIV / AIDS

Fundacja Wschód zgromadziła Regionalną Sieć Przeciwdziałania AIDS aby przedyskutować przyszłe sposoby współpracy.

Czytaj więcej...

2012 - Regionalny warsztat na temat migracji

Migracja (w tym zwalczanie handlu ludźmi i sprawy przemocy domowej) została wybrana przez członków Fundacji Wschód jako drugi priorytet tematyczny dla działalności regionalnej.

Czytaj więcej...