×

Error

JHtmlBehavior::mootools not found.
JHtmlBehavior::mootools not found.


Projekt 342/2015 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" został wdrożony na Białorusi przez Fundację Wschód. W wyniku realizacji projektu powstała platforma pomocy osobom niepełnosprawnym stworzona przez kilka białoruskich organizacji pozarządowych przy aktywnej współpracy z beneficjentami.
W pierwszej kolejności, poprzez zakup maszyn i urządzeń, unowocześniono zakład pracy chronionej (produkujący wysokiej jakości meble na zamówienie) i utworzono dwa własne punkty sprzedaży. Pozwoliło to na poszerzenie asortymentu usług, wzrost sprzedaży, stworzenie 6 nowych miejsc pracy oraz stabilizację i wzrost dochodów osób obecnie zatrudnionych (27 osób, w tym ponad 50% niepełnosprawnych).
W dalszej kolejności powstała pracownia terapii zajęciowej, która pozwala na organizację różnego rodzaju warsztatów rękodzieła artystycznego. Wpływa to na rozwój zdolności manualnych beneficjentów, pozwala na poszerzenie i zdobycie nowych umiejętności oraz auto ekspresję poprzez rękodzieło artystyczne. Pracownia została wyposażona w mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Część beneficjentów korzystających z terapii zajęciowej, posiadających właściwe predyspozycje i po zdobyciu odpowiednich umiejętności może w przyszłości znaleźć stałe zatrudnienie w uczestniczących w projekcie zakładach pracy.
W ostatnim etapie realizacji projektu wyremontowano i wyposażono centrum integracji społecznej (pomocy i samopomocy socjalnej) prowadzone przez osoby niepełnosprawne. Dopełnieniem realizowanego projektu było wsparcie rozwoju kulturalnego beneficjentów poprzez aktywne wykorzystanie ich zdolności i talentów. Nastąpiła intensyfikacja działalności teatru i studia nagrań dźwiękowych dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie te działania mają istotny wpływ na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Centrum integracji społecznej

{gallery}joomgallery/originals/lang_plprojekty_lang_lang_enprojects_lang_lang_ru_lang_4/programy_rozwojowe_14/biaoru_11/projekt_342_2015_-_centrum_integracji_spoecznej_62{/gallery}

Warsztaty przygotowania zawodowego

{gallery}joomgallery/originals/lang_plprojekty_lang_lang_enprojects_lang_lang_ru_lang_4/programy_rozwojowe_14/biaoru_11/projekt_342_2015_-_warsztaty_przygotowania_zawodowego_63{/gallery}

 Warsztaty terapii zajeciowej

{gallery}joomgallery/originals/lang_plprojekty_lang_lang_enprojects_lang_lang_ru_lang_4/programy_rozwojowe_14/biaoru_11/projekt_342_2015_-_warsztaty_terapii_zajciowej_64{/gallery}

Zakład pracy chronionej - punkty sprzedaży

{gallery}joomgallery/originals/lang_plprojekty_lang_lang_enprojects_lang_lang_ru_lang_4/programy_rozwojowe_14/biaoru_11/projekt_342_2015_-_zakad_pracy_chronionej_punkty_sprzeday_65{/gallery}

Zakład pracy chronionej - zakład produkcyjny

{gallery}joomgallery/originals/lang_plprojekty_lang_lang_enprojects_lang_lang_ru_lang_4/programy_rozwojowe_14/biaoru_11/projekt_342_2015_-_zakad_pracy_chronionej_zakad_produkcyjny_67{/gallery}