×

Error

JHtmlBehavior::mootools not found.
JHtmlBehavior::mootools not found.

W 2016 roku Fundacja Wschód zrealizowała projekt 15/2016 - „Rozwój usług pozarolniczych w regionach wiejskich Mołdawii”.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r.
Projekt 15/2016 skupiał się na wsparciu przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy w zakresie usług pozarolniczych w regionach wiejskich, został przygotowany przez Fundację "Wschód" w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Regionów Wiejskich w Mołdawii (ACSA). Celem ogólnym projektu było wsparcie dywersyfikacji rynku pracy na obszarach wiejskich Mołdawii w celu ograniczenia emigracji zarobkowej. Cele bezpośrednie projektu zakładały rozwój usług pozarolniczych w regionach wiejskich i wykorzystanie lokalnych zasobów do generowania dochodów z działalności pozarolniczej. Projekt przewiduje rozbudowę i modernizację 5 istniejących lokalnych zakładów usługowych (wytwórni preparatów pektynowych przy tłoczni soków owocowych, piekarni, wiejskich zakładów usług stolarskich, metalowych i meblarskich) oraz wyposażenie i uruchomienie 4 nowych (dwóch piekarni, wytwórni drewnianych zabawek i pamiątek oraz centrum logistyki i sprzedaży bezpośredniej żywności regionalnej). Realizacja projektu miała bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej i socjalnej beneficjentów oraz jakości i dostępu do usług pozarolniczych w regionach wiejskich, a także zapewniła wzrost konkurencyjności świadczonych usług. Wdrożenie projektu pozwoliło na utworzenie 32 nowych miejsc pracy i osiągnięcie łącznych przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 617.000 EUR rocznie. W ten sposób okazano również wsparcie w dalszej rozbudowie sieci doradztwa ACSA, przygotowując kolejnych konsultantów świadczących usługi doradztwa w regionach wiejskich.
Projekt uzyskał rekomendacje Ministerstwa Gospodarki Mołdawii i Krajowej Federacji Fermerów Mołdawii, jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii, miał charakter ponadregionalny, był realizowany w 8 wsiach w 7 regionach Mołdawii: wieś Iorjniţa (rejon Soroca), wieś Alexeuca (rejon Sîngerei), wieś Ciorescu (rejon Chişinău), wieś Negureni (rejon Teleneşti), wieś Bălăureşti (rejon Nisporeni), wieś Ustia (rejon Dubăsari), wieś Tomai (rejon Ceadîr -Lunga, Gagauzja), wieś Boldureşti (rejon Nisporeni) i wieś Brăviceni (rejon Orhei).

Wizyty studyjne w Polsce

{gallery}joomgallery/originals/lang_plprojekty_lang_lang_enprojects_lang_lang_ru_lang_4/programy_rozwojowe_14/modawia_12/projekt_15_2016_-_rozwaj_usug_pozarolniczych_w_regionach_wiejskich_modawii_72/151_73{/gallery}

Zakład usług metalowych
{gallery}joomgallery/originals/lang_plprojekty_lang_lang_enprojects_lang_lang_ru_lang_4/programy_rozwojowe_14/modawia_12/projekt_15_2016_-_rozwaj_usug_pozarolniczych_w_regionach_wiejskich_modawii_72/152_74{/gallery}

Zakład usług stolarskich

{gallery}joomgallery/originals/lang_plprojekty_lang_lang_enprojects_lang_lang_ru_lang_4/programy_rozwojowe_14/modawia_12/projekt_15_2016_-_rozwaj_usug_pozarolniczych_w_regionach_wiejskich_modawii_72/153_75{/gallery}

Wiejska piekarnia

{gallery}joomgallery/originals/lang_plprojekty_lang_lang_enprojects_lang_lang_ru_lang_4/programy_rozwojowe_14/modawia_12/projekt_15_2016_-_rozwaj_usug_pozarolniczych_w_regionach_wiejskich_modawii_72/154_76{/gallery}