Celem projektu jest pomoc w rozwoju kobiecej lokalnej przedsiębiorczości w regionach wiejskich Mołdawii. Projekt jest realizowany w latach 2022-2024, obejmuje wielostronne wsparcie w zakresie inwestycyjnym, edukacyjnym, budowania relacji biznesowych etc. Realizacja projektu jest praktycznym przykładem bardzo zróżnicowanych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety pochodzące ze środowisk wiejskich. W ramach projektu przewidziano budowę i wyposażenie dwóch zakładów produkcyjnych: produktów spożywczych (placentów, suszonych i wędzonych wędlin etc.) oraz produkcji mebli tapicerowanych; rozbudowę kolejnych dwóch zakładów: produkcji odzieży ochronnej i mieszalni betonu; wyposażenie nowej cukierni oraz modernizację folii ogrodniczych do upraw kwiatowych. Intencją projektu jest również zastąpienie (często niszczącej) konkurencji na szczeblu lokalnym, rozwojem form długofalowej kooperacji i specjalizacji z wykorzystaniem innowacyjnych koncepcji i rozwiązań technologicznych. Rezultaty projektu będą również służyły krajowej sieci doradztwa ACSA (lokalnej organizacji partnerskiej) jako modelowe obiekty w działalności edukacyjnej i promocji rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej wśród kobiet. Wdrożenie projektu pozwoli na utworzenie w miejscowościach wiejskich, nowych 59 miejsc pracy i osiągnięcie (w latach 2022-2024) wzrostu łącznych przychodów ze sprzedaży o ponad 100% (z 467 850 EUR w 2021 do 958 500 EUR w 2024). Projekt ma charakter ponadregionalny, jest realizowany w 8 miejscowościach położonych w 6 regionach Mołdawii. Jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii „Mołdawia 2030”, Narodową Strategią Rozwoju Rolnictwa i Wsi oraz uzyskał rekomendację Ministerstwa Rolnictwa Republiki Mołdawii. Pomimo wyjątkowo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych związanych z Covid19 i wojną na Ukrainie (co skutkuje w Mołdawii bardzo wysoką inflacją i dużym zubożeniem społeczeństwa) zakładane na 2022r. cele i rezultaty projektu zostały wypełnione, a nawet znacznie przekroczone.

Zakładane cele bezpośrednie:

1. Stworzenie stabilnych podstaw rozwojowych 6 ośrodków kobiecej przedsiębiorczości wiejskiej

2. Rozwój potencjału produkcyjnego i podaży produktów

3. Poprawa sytuacji ekonomicznej beneficjentów

4. Lepsze warunki rozwoju eksportu

5. Nowe miejsca pracy ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia kobiet

zostały w pełni osiągnięte.

Planowane efekty w postaci wzrostów: zatrudnienia z 53 do 70 osób (planowano do 57 osób) i sprzedaży z 467 850 do 768 500 EUR (planowano 585 000 EUR) zostały osiągnięte, a nawet znacznie przekroczone. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu beneficjentek projektu udało się osiągnąć bardzo dobre wyniki pomimo wyjątkowo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych związanych z Covid19 i wojną w Ukrainie.

W 2022r. uzyskano następujące bezpośrednie rezultaty projektu:

1. SRL SVV Food City, wsie Chismea i Domulgeni – zakończona adaptacja pomieszczenia ok. 40 m2 i pierwszego etapu budowy nowego zakładu produkcyjnego ok. 200m2, zakupione: automatyczny kuter masarski, dwie nadziewarki i masownica próżniowa (powstała bazowa, ale dość nowoczesna i wydajna, linia do produkcji wędlin). Pozwoliło to na wzrost własnej produkcji z 4 ton do 5 ton, przychodów ze sprzedaży produktów do 33 000 EUR (zgodnie z planem) i zatrudnienia z 10 do 14 osób (planowano do 15 osób).

2. SRL Masa Noastra, wieś Brăviceni i Kiszyniów. Zakończona adaptacja pomieszczenia 108 m2, zakupiony piec piekarniczy, zamrażarka szokowa i lodówka, formy do ciast oraz mały samochód chłodnia do transportu wyrobów. Dało to możliwość wzrostu własnej produkcji do 526 kg (planowano do 400 kg), przychodów ze sprzedaży do 10 000 EUR (planowano do 7 000 EUR) i zatrudnienia do 3 osób (planowano do 2 osób).

3. G.T. “Duda Valentina”, wieś Slobozia Dușca. Zakończony remont pierwszej folii ok. 200 m2 oraz zakupione 100 szt. innowacyjnych stołów uprawowych do sadzonek z automatycznymi systemy nawadniania i filtrami. Dzięki temu uzyskano wzrost własnej produkcji kwiatów do 30 000 doniczek (planowano do 26 000 doniczek), przychodów ze sprzedaży produktów do 22 500 EUR (planowano do 22 000 EUR) i zatrudnienia do 3 osób (zgodnie z planem).

4. SRL ,,Textile-Contact”, wieś Peresecina. Zakończona adaptacja pomieszczeń poddasza o pow. ok 275 m2, zakupiono 3 profesjonalne 15 igłowe maszyny i urządzenia krawieckie z oprogramowaniem do haftów. Nastąpił wzrost własnej produkcji odzieży ochronnej do 10 800 szt. (planowano do 9 100 szt.), przychodów ze sprzedaży produktów do 210 000 EUR (planowano do 157 000 EUR) i zatrudnienia do 15 osób (planowano do 12 osób).

5. I.I. BELEI I., wieś Cupcini. Zakupiona nowoczesna precyzyjna mieszalnia do wyrobów betonowych FAST500S i przeszkoleni pracownicy, co zapewniło wzrost własnej produkcji do 5020 ton (planowano do 4600 ton), przychodów ze sprzedaży produktów do 291 000 EUR (planowano do 169 000 EUR) i zatrudnienia do 19 osób (planowano do 14 osób).

6. SRL “RINADOR LUX", wieś Sărata-Galbenă. Zakończony pierwszy etap budowy pomieszczeń ponad 800m2. Zakupiona automatyczna okleinarka jednostronna Olimpic K230 evo i przeszkoleni pracownicy obsługi. Pozwoliło to na wzrost sprzedaży do 2400 (planowano do 1900) kompletów mebli, przychodów ze sprzedaży produktów do 225 000 EUR (planowano do 198 000 EUR) i zatrudnienia do 16 osób (planowano do 11 osób).

IMG 0697 IMG 0701 1. Zakład produkcji odzieży ochronnej 3. Zakład produkcji odzieży ochronnej 6. Zakład produkcji wyrobów betonowych 1. Zakład produkcji wyrobów betonowych 5. Zakład produkcji wyrobów betonowych