Projekt 342/2015 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych


Projekt 342/2015 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" został wdrożony na Białorusi przez Fundację Wschód. W wyniku realizacji projektu powstała platforma pomocy osobom niepełnosprawnym stworzona przez kilka białoruskich organizacji pozarządowych przy aktywnej współpracy z beneficjentami.
W pierwszej kolejności, poprzez zakup maszyn i urządzeń, unowocześniono zakład pracy chronionej (produkujący wysokiej jakości meble na zamówienie) i utworzono dwa własne punkty sprzedaży. Pozwoliło to na poszerzenie asortymentu usług, wzrost sprzedaży, stworzenie 6 nowych miejsc pracy oraz stabilizację i wzrost dochodów osób obecnie zatrudnionych (27 osób, w tym ponad 50% niepełnosprawnych).
W dalszej kolejności powstała pracownia terapii zajęciowej, która pozwala na organizację różnego rodzaju warsztatów rękodzieła artystycznego. Wpływa to na rozwój zdolności manualnych beneficjentów, pozwala na poszerzenie i zdobycie nowych umiejętności oraz auto ekspresję poprzez rękodzieło artystyczne. Pracownia została wyposażona w mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Część beneficjentów korzystających z terapii zajęciowej, posiadających właściwe predyspozycje i po zdobyciu odpowiednich umiejętności może w przyszłości znaleźć stałe zatrudnienie w uczestniczących w projekcie zakładach pracy.
W ostatnim etapie realizacji projektu wyremontowano i wyposażono centrum integracji społecznej (pomocy i samopomocy socjalnej) prowadzone przez osoby niepełnosprawne. Dopełnieniem realizowanego projektu było wsparcie rozwoju kulturalnego beneficjentów poprzez aktywne wykorzystanie ich zdolności i talentów. Nastąpiła intensyfikacja działalności teatru i studia nagrań dźwiękowych dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie te działania mają istotny wpływ na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Centrum integracji społecznej

Warsztaty przygotowania zawodowego

 Warsztaty terapii zajeciowej

Zakład pracy chronionej - punkty sprzedaży

Zakład pracy chronionej - zakład produkcyjny