logo2 img 3721 20170209 2060055994 img 4415 20170209 1018989077

W 2016 roku Fundacja Wschód zrealizowała projekt 15/2016 - „Rozwój usług pozarolniczych w regionach wiejskich Mołdawii”.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r.

logo2  dsc08201 20160210 1168642957  img 3315 20160210 1533816721

Projekt 342/2015 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" został wdrożony na Białorusi przez Fundację Wschód. W wyniku realizacji projektu powstała platforma pomocy osobom niepełnosprawnym stworzona przez kilka białoruskich organizacji pozarządowych przy aktywnej współpracy z beneficjentami.

logo2 img 2730 20160205 1473055258 sam 42 20160205 1929165291

Projekt 66/2015 skupia się na wsparciu przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy w obszarze usług rolniczych i pozarolniczych w regionach wiejskich, został przygotowany i zrealizowany przez Fundację "Wschód" w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Obszarów Wiejskich w Mołdawii (ACSA) w 10 wsiach w 9 regionach Mołdawii. Projekt uzyskał rekomendacje Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii, European Union High Level Policy Advice Mission to the Republic of Moldova oraz Krajowej Federacji Fermerów Mołdawii. Jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii.

angielski2.jpg  cos.png        125.jpg

The Project was co-financed by the Polish development cooperation programme 2012 of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.
Foundation East project implemented jointly with the Prince  Ostrogski Foundation.

  cos.png    cws.jpg       283.jpg

The Project was co-financed by the Polish development cooperation programme 2011 of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Project was focused on infrastructure & ecology: sanitation system for public institution in Braviceni village.